อาจารย์ กฤษณะ ภูสิทธ์อุดม

จากนักธุรกิจที่ประสพความสำเร็จผลิตสินค้าด้านวิศวกรรมศาสตร์
สู่เส้นทางสายธรรมเเละศาสตร์วิชาโบราณ

โหราศาสตร์ เลขศาสตร์ ฤกษ์ยามมงคล
สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน พระเวทย์มันตรา

เป็นบุญบารมีเก่าที่สะสมมา เพื่อมาชักชวนผู้คนประกอบกุศล
สะสมบุญบารมีอีกครั้ง ด้วยความเมตตานำทางจาก
@ บรมครูหลวงปุ่โลกอุดร @