อาจารย์กฤษณะ ภูสิทธ์อุดม

จากนักธุรกิจที่ประสพความสำเร็จ
เปิดบริษัท ผลิตสินค้าด้านวิศวกรรมศาสตร์
สู่เส้นทางสายธรรมะ โหราศาสตร์เเละสรรพวิชาโบราณ
เป็นบารมีเก่าที่เคยได้ฝึกฝน สะสมอริยทรัพย์มาหลายภพชาติ
ผู้เป็นศิษย์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาจาก

@ บรมครู หลวงปู่โลกอุดร @