ฤกษ์มงคล ตามประสงค์

👉 มีฤกษ์มงคลย่อมดีกว่าไม่มีฤกษ์อย่างแน่นอน เพราะ ฤกษ์ หมายถึง กาล และ เวลา ที่เป็นสิริมงคลที่จะช่วยอำนวยความสำเร็จในการประกอบกิจกรรมใด ในการดำเนินชีวิต
✨อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ได้ฤกษ์งามยามดี ให้มีกำลังใจ หนักแน่น
🔸เมื่อรู้ว่า เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ดีแล้ว ย่อมมั่นใจสบายใจในการทำกิจกรรมใดๆเพื่อให้บรรลุสำเร็จตามความปรารถนาโดยง่าย
🎯ท่านใดต้องการให้อาจารย์วางฤกษ์มงคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งใดสามารถติดต่อได้ค่ะ

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ ผ่าคลอด

⚡ฤกษ์ผ่าคลอด เปรียบเสมือนการกำหนดวางพื้นฐานของดวงชะตาของบุตรที่จะเกิด
ขึ้นมาบนโลกมนุษย์
🔸ผูกลัคนาให้มีดวงดาวส่งกำลังที่เหมาะสมส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองตลอดช่วงชีวิตที่เติบโต บนโลกใบนี้
🎯เวลาของฤกษ์ผ่าคลอด🎯
เป็นเวลาที่มีความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าชะตา ส่งเสริมความเป็นอภิชาติบุตร 👉ส่งเสริมและสนับสนุนพ่อแม่ครอบครัว ให้มีความเจริญรุ่งเรือง รวมถึง ตัวเด็กที่เกิดมาให้มี สุขภาพแข็งแรง

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ ออกรถ

รถยนต์มีความจำเป็น ที่ใช้ในการเดินทาง
👉หัวใจสำคัญคือความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ใช้งานได้อย่างมั่นคง
อบอุ่นปลอดภัยในทุกการเดินทาง
✨ฤกษ์ออกรถ ✨
จึงมีความ สำคัญยิ่ง เป็นเวลาที่เป็นสิริมงคล ต่อการใช้งานทุกประเภท
🔸 หากออกรถในฤกษ์ที่ไม่เป็นมงคล🔸
👉ไม่ถูกโฉลกกับเจ้าชะตาจะส่งผลให้เกิด
🔸ปัญหาอุปสรรคติดขัด
🔸เฉี่ยวชนอุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิต
🔸ปัญหาการซ่อมรถบ่อนที่จุกจิกกวนใจ ได้อีกด้วย

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ พิธีลงเสาเอก

ในทุกๆสถานที่ล้วนมีผู้ครอบครองมาก่อน เทวดาศักดิ์น้อย เทวดาศักดิ์ใหญ่ รุกขเทวดา ภุมเทวดาอากาศเทวดา ต่างเข้าครอบครองพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใดๆ ไม่ว่าเป็นการก่อสร้าง เพื่อที่อยู่อาศัย การทำเกษตร เพื่อดำรงชีพ จะต้อง ทำเทวตาพลี เพื่อเป็นการบอกกล่าว และ อุทิศบุญให้กับ เทวดา และชาวโลกทิพย์ ที่ครอบครองพื้นที่อยู่ก่อน พิธีลงเสาเอก เป็นการบอกกล่าว ภุมเทวดา ผู้ดูแลสถานที่ บวงสรวงอุทิศบุญ รวมถึง เจิมและจารพระยันต์ ที่เสาเอก ให้เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นก่อสร้างบ้านเรือน เเละอำนวยความสุขความเจริญให้ผู้อยู่อาสัย หรือใช้งานพื้นที่สืบไป

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่

ในทุกๆสถานที่ล้วนมีผู้ครอบครองมาก่อนเทวดาศักดิ์น้อยเทวดาศกดิ์ใหญ่ รุกขเทวดา ภุมเทวดาอากาศเทวดา ต่างเข้าครอบครองพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใดๆ ไม่ว่าเป็นการก่อสร้าง เพื่อที่อยู่อาศัยจะต้อง ทำเทวตาพลี เป็นการบอกกล่าวและอุทิศบุญให้กับ เทวดา และชาวโลกทิพย์ ที่ครอบครองพื้นที่อยู่ก่อน พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นการอุทิศบุญให้แก่เทวดาและชาวโลกทิพย์ เปรียบเสมือนเป็นการ บอกกล่าว วัตถุประสงค์ การใช้พื้นที่ร่วมกัน ขอความอนุเคราะห์เทวดาได้คุ้มครองผู้อยู่อาศัย ให้เกิดความอบอุ่นปลอดภัย เกิดความเจริญรุ่งเรือง และอาจารย์ กฤษณะ จะจาร พระยันต์ นะ วิเศษ ที่ประตูทางเข้าทางออกทุกบาน ให้เป็นสิริมงคล ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ บรรพชาอุปสมบท

การบวชพระ ถือเป็นประเพณีไทยโบราณที่ถูกสืบทอดต่อกันมา และเป็นบุญใหญ่ที่ส่งผลถึง พ่อแม่ และตัวผู้บวช ให้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ชนิดที่ว่า จากร้ายกลายเป็นดีได้เลยทีเดียว หรือแม้กระทั่งมีอานิสงส์ ต่ออายุคนชะตาขาดให้มีชีวิตสืบต่อไปได้ การหาฤกษ์บวชที่ เป็นสิริมงคล ย่อมส่งผลต่อชะตาชีวิตของผู้บวช ทั้งทางตรงทางอ้อม ในการดำเนินชีวิตภายใต้ ร่มกาสาวพัสตร์ ทำให้ผู้ที่บวชได้ขัดเกลากิเลสในใจ ฝึกวินัย เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอน เปรียบเสมือนการเกิดใหม่ จาก สถานะ บุคคลธรรมดา ไปสู่ วิถีนักบวช การมีฤก์ที่ดี ทั้งการบวช และ การสึก ย่อมเปรียบเสมือน ได้ชีวิตใหม่ อันเป็นสิริมงคลสืบไป

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ เดินทาง

การเดินทางเพื่อติดต่อสื่อสารทำให้เกิดความสำเร็จตามปรารถนาได้โดยง่าย เวลาของฤกษ์มงคลจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะเป็นตัวกำหนด ทั้งช่วงเวลา หรือ จุดเริ่มต้นของเวลา ที่จะอำนวยความสะดวก เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเดินทางนั้นๆ ทั้งไปและกลับ ไม่ว่าเป็นการเดินทางระยะใกล้ ระยยะไกล ในประเทศ ต่างประเทศ ฤกษ์มงคล จะช่วยส่งเสริม และ สร้างขวัญกำลังใจ ให้การกระทำใด ตลอดช่วงเวลาเดินทาง เป็นไปได้ด้วยดี แคล้วคลาด มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ตลอดช่วงการเดินทาง

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ พิธีมงคลสมรส

การสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาให้เกิดความอบอุ่นรักใคร่สมบูรณ์บริบูรณ์ ดั่งไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง จนแก่เฒ่า จะทำการใด ก็ส่งเสริมเกื้อกูลกันให้รุ่งเรือง ร่ำรวย ฤกษ์มงคลจะเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้ดวงชะตาของทั้งสองคนสอดคล้องประสานกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างดี และ อำนวยความสิริมงคล ให้การจัดพิธีต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ฤกษ์สมรสนี้ต้องใช้ดวงชะตาของคู่สมรสทั้ง 2 คนในการผูกดวง และ กำหนดวันเวลาฤกษ์ที่เหมาะสม เป็นมงคลเพื่อให้เริ่มต้นการสร้างครอบครัวเป็นไปด้วยความสุข ความสำเร็จ บริบูรณ์สมปรารถนา

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ เข้าที่อยู่ใหม่

ในทุกๆสถานที่ล้วนมีผู้ครอบครองมาก่อน เทวดาศักดิ์น้อย เทวดาศักดิ์ใหญ่ รุกขเทวดา ภุมเทวดา อากาศเทวดาต่างเข้าครอบครองพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งพลังงานบวกสิ่งที่เป็นมงคล และ พลังงานลบที่ไม่เป็นมงคล สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า วิญญาณจร สัมภเวสีต่างๆ การจะเข้าที่อยู่ใหม่จึงควรมี ฤกษ์มงคล และ พิธีกรรม ที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริม และ คัดกรองให้เหลือพลังงานบวก และ ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ทั้งทิศทางการเข้า วิธีการเข้า ตำแหน่งห้องต่างๆ ที่เหมาะสมกับดวงชะตา

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ เซ็นสัญญาทุกชนิด

ฤกษ์เซ็นสัญญามีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมากว่าเซ็นแล้วจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบในทุกๆรูปแบบของสัญญาวันเวลาเหมาะสมทำให้การเจรจาสำเร็จสมปรารถนาได้โดยง่ายเซ็นไปแล้วไม่มีผลเสียภายหลังช่วยส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วได้ว่าจะเป็นสัญญาจ้างงานสัญญาธุรกิจสัญญาต่างตอบแทนหรือสัญญาใดๆฤกษ์มงคลก็จะช่วยส่งเสริมให้สำเร็จสมปรารถนาได้โดยง่าย

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ เปิดกิจการ

โลกแห่งธุรกิจการค้าต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหมายถึง ความอยู่รอดเจริญเติบโตรุ่งเรืองสำเร็จสมปรารถนา หรือ หากผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหาย เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ฤกษ์เปิดกิจการจึงมีความสำคัญ เเละจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงเเต่วันเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ต้องวางฤกษ์ ที่เหมาะกับกิจการ เเละ ดวงชะตาของเจ้าของอีกด้วย หากมีหุ้นส่วน ก็ต้องนำดวงชะตาของหุ้นส่วนเเต่ละคน มาผูกดวง เพื่อกำหนดฤก์ที่เหมาะสม ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง เกิดความมั่นคงถาวรสืบไป

ติดต่อวางฤกษ์

ฤกษ์ ทำบุญกิจการ

การทำบุญกิจการ เพื่อให้เกิดความสิริมงคลเเก่กิจการ เเละ ส่งผลดีต่อ ขวัญกำลังใจ ของพนักงานทุกคน รวมถึงส่งเสริมกำลังให้กับ ดวงชะตาของเจ้าของกิจการ ฤกษ์ทำบุญกิจการ มีความสำคัญยิ่งที่จะวางฤกษ์ให้เหมาะกับกิจการนั้นๆ รวมถึงพิธีการ ควรทำเทวตาพลีควบคู่ไปพร้อมหกัน เเละ ควรทำบุญกิจการ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่ออุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทาง ภุมเทวดา รุกขเทวดา ที่รักษาอณาบริเวรของกิจการ เพื่อให้เทวดาที่ได้รับบุญนั้น จะอนุเคราะห์ตอบผู้ทำการพลี ช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคล พลังด้านลบต่างๆ ให้คงเหลือเเต่ความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมกิจการให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ติดต่อวางฤกษ์