พิธีกรรมมงคล

พระเวทย์มนต์ตรา ในพิธีกรรมเป็นการรวมจิตให้มีสมาธิ
เกิดกำลัง ฌาณ เกิดกำลังของจิตเเก่กล้า
เพื่อน้อมระลึกถึงอำนาจเเห่งพระรัตนตรัย อำนาจเเห่งเเรงครู
อำนาจเเห่งเเรงเทวดา เพื่อการอธิษฐานที่ตั้งมั่น
เกิดอำนาจจิต เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียดพิธี

รายละเอียด